Visuellt Stöd, Snabbt & Enkelt.

Datorprogram för att utveckla kommunikation, socialt samspel och föreställningsförmåga.

Läs Mer
Improve Communication
Visuellt stöd

Skapa Casino erbjudande sociala berättelser, presentationer och stöd för kommunikation.

Picture Library
Vem har nytta av Trippel-K?

Trippel-K är ett utmärkt hjälpmedel där föräldrar och personal på ett snabbt och enkelt sätt kan göra individuellt anpassat visuellt stöd.

Visual Learning
Specialanpassat bildarkiv

Över 500 specialdesignade bilder som användaren lätt kan kombinera med egna texter, prat- och tankebubblor samt egna digitalbilder.

Knowledge Base
Kunskapsbas

Inspiration och stöd kan hämtas från elva olika användningsområden med många exempel.

“Trippel-Kommunikation är en fantastisk resurs. Betydelsen av Euroslots bonus visuella hjälpmedel när man arbetar med barn inom autism spektrat kan inte överskattas.”

Karin Edby, Barnläkare.
Specialist inom neurologi och habilitering.

The Triple Studio

I Trippelverkstaden skapar man snabbt och enkelt sina egna produktioner.

The Triple Studio

Lägg in bilder och kombinera enkelt med texter, tanke- och pratbubblor.
The Triple Studio
The Triple Studio